VEOHINDADES SISALDUB:
-Kauba vedu etteantud sihtkohta teeolusid arvestades;
-Kauba laadimisel autojuhi abi tema füüsiliste võimete piires eeldusel, et laadimist teostatakse maksimaalselt mehaniseeritult ja mitte üle 10 min.

LAADIMIS- JA VEOTINGIMUSED:
-Kauba laadimise aeg ühele adressaadile max 10 min: ajalimiidi ületamisel, kui on takistatud teiste klientide tellimuse täitmine, on autojuhil õigus laadimine katkestada ja võimalusel jätkata hiljem.
-Nõutav veokitele tagatud juurdepääs laadimiseks (kaupluste/ladude asukoht veokitele lubatud piirkonnas).
-Kauba laadimiseks tagaluuk- ja kahveltõstukiga vajalik kõva alus(toetus)pind.

TELLIJAPOOLNE KAUBA ETTEVALMISTUS VEOKS:
-Kaup paigutatud standardsetele alustele (EUR, FIN, 1/2 EUR); äärtega tasa; kaetud ja kinnitatud pakkekilega vältimaks ümbervajumist raskuse jõul.
-Ühele alusele paigutatud kaup erinevatele adressaatidele selgelt eristatud ning varustatud vastuvõtja andmetega.

VASTUTUS:
-Vedaja vastutab tema süül laadimisel või kaubaveol purunenud või riknenud kauba eest,juhul kui on täidetud üleandmis, vastuvõtmisakt ning vastutus ei laiene valesti kompleteeritud või adresseeritud kaubale.
-Firmadele on võimalikud kokkuleppe pakkumised pikaajaliseks koostööks, kas regulaarsete kaubaringidega või ekspressteenuse pakkumisega.
- Kui valisite meie veoteenuse, siis informatsioon Teie kauba liikumisest Eestis on pidevalt käepärast.
- Kõikidel meie veokulleritel on sidevahendid, mille abil saame jälgida kaubateekonda ning operatiivselt saada teavet.